blue-flower headerblauw1 maple raindrops walden-pond windows

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hanslowijs/domains/hanslowijs.nl/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Persoonlijke gegevens

Naam : Hans Lowijs
Adres : De Lossing 21 7914 NC Noordscheschut
Telefoonnummer : 0528-342368 / 06-53990377
E-mailadres : hlowijs at planet.nl
Geboren : 1953 te Hoogeveen
Burgerlijke staat : Gehuwd
Kerkelijke status : Protestants : belijdend lid PKN


Werk- en kerkervaring

vanaf september 2015 Voorganger PKN Gemeente Elim
vanaf april 2004 Voorganger Hervormde Gemeente Bethel te Nieuwlande
vanaf maart 1996 Pastor Hervormd Gemeente Zuidwolde
2008-2015 Geestelijk Verzorger Woon – Zorgcentrum De Westerkim Hoogeveen. 
1996 - 2008  Pastor Hervormde Gemeente Hoogeveen 
2008 - 2009  Interim pastor Hervormde Gemeente Nieuweroord - Noordscheschut 
1996 - 2000   Interim pastor Hervormde gemeente Elim. 
1997 - 1999  Interim pastor Hervormde Gemeente Nieuweroord – Noordscheschut 
1997 - 1998 Interim Pastor Hervormde Gemeente Pesse. 
1997 - 1998      Docent Godsdienst Hondsrug College Emmen 
1993 - 1995    Interim Pastor Hervormde Gemeente Nieuwlande. 
1970 - 1989 Werkzaam in het bedrijfsleven, het laatst als hoofd-verkoop.


Opleidingen

2006 - 2008 PthU – Semenarium – Interim predikant/kerkelijk werker
sinds 1996   Geregistreerd als Kerkelijk- Werker – preekconsent.
1995 - 1996 Christelijke Hogeschool Windesheim Faculteit Theologie
1989 - 1994   Gereformeerde - Reformatorische Hogeschool Zwolle
   

Middelbare Opleiding, Manegementscurssussen, …...

Door aanvullende cursussen, coaching e.d. in staat tot:


Vorming en Toerusting:
- Catechese onder jongeren (14-16 jaar)
- Volwassencatechese: (bijbel-)gesprekskringen
- Cursussen/Leerhuizen.
- Toerusting ambtsdragers en pastorale medewerkers
 
Gemeenteopbouw:
- Toerusten van kringleiders en leiders van gemeentegroeigroepen
- Begeleiden van gemeenteopbouwprocessen
- Begeleiden van veranderingsprocessen in kerkelijke gemeenten en instellingen.

Te denken valt aan : Onverwerkt verleden, Identiteitsproblemen, groepen gemeenteleden die door geldende structuren niet tot hun recht komen, onderzoeken samenwerkingsverbanden in het kader van SOW….

Pastoraat:

-  Huisbezoeken - ziekenhuis- en verpleeghuisbezoek - crisispastoraat (m.n. psycho-sociaal: huwelijk, incest en seksueel geweld, verslaving, ziekte en stervensbegeleiding, rouwpastoraat)

- Rouw- en trouwdiensten (waaronder oecumenisch huwelijken)

Voorgaan in diensten:
- In gemeenten, zorginstellingen, jeugd, zang en opwekkingsdiensten.

Overige zaken:

Mijn motto: Anderen zien, waarderen en bemoedigen, met hen meewandelen in het licht van Jezus.
Mijn kerncompetenties: Sensitiviteit, sociabiliteit, luistrend oor bieden, omgevingsbewustzijn, flexibiliteit, samenwerken en aanpassingsvermogen.
Naast mijn werk probeer ik aandacht te schenken aan het gezin, en houd mij bezig met o.a. het volgen van diverse sporten, lezen, het luisteren naar muziek en computeren.

Hartelijke groet, Hans

Dagelijks Woord