blue-flower headerblauw1 maple raindrops walden-pond windows

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hanslowijs/domains/hanslowijs.nl/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Het was in een dichtbevolkte straat van een grote stad. Een nog jonge postbode zocht een zekere meneer Z. Het huisnummer was echter onleesbaar geworden en tot tweemaal toe had hij al ergens aangebeld om te vragen of meneer Z misschien op dat adres woonde. Nu belde hij aan op het derde adres. Als een mevrouw de deur opent vraagt hij : 'Woont hier misschien meneer Z. ?' 'Zeker' zegt die mevrouw 'hij woonde hier maar hij is vertrokken'. En vraagt de postbode : ' Ook een adres achtergelaten'? Dan bemoeit ook een buurvrouw zich er mee en die zegt : 'Overleden en begraven!' Ja zegt ook de eerste 'overleden en begraven, adres onbekend' De postbode pakt z'n pen en schrijft zonder verder na te denken achter op de enveloppe ; 'overleden en begraven, geen adres achterlaten'. Als de brief onbestelbaar terug komt op het postkantoor en in handen komt van een hogere ambtenaar dan vraagt die de jonge postbode : 'Zou jij dan wel een adres hebben achtergelaten wanneer je gestorven en begraven was?'. Eerst begreep de jonge postbode niet wat er vreemd aan was wat hij gedaan had.

Later thuis, toen hij er nog eens over nadacht en vooral toen hij in bed lag kwam steeds de vraag bij hem boven : En ik dan, als ik gestorven ben, laat ik dan een adres achter. Zouden mijn nabestaanden weten waar ik ben'? 'Wat is mijn adres voor de toekomst'? Hij moet lang nadenken en na een innerlijke strijd toegeven dat ook hij niet kon zeggen ; daar zal ik zijn als ik gestorven ben'. Dan vouwt hij zijn handen en vraagt ; 'Heer, U weet het, helpt U mij'. Hoe lang hij gebeden had wist hij niet meer maar ineens was het als hoorde hij een stem die zei :'Waar Ik ben, daar zal mijn dienaar zijn'. Op dat ogenblik voelde hij zich rustig worden en een vrede daalde in hem. Toen hij de volgende morgen op het postkantoor kwam en die andere ambtenaar tegen het lijf liep zei hij ;' Nu weet ik wat je gisteren bedoelde en nu weet ik ook mijn toekomstig adres als ik gestorven en begraven ben'. 'Waar mag dat dan wel zijn?' vroeg de ander. Bij Jezus, Hij zei tegen mij : 'Waar Ik ben daar zal ook Mijn dienaar zijn'.

Wat is uw toekomstig adres?

Hans Lowijs (pastor)

Dagelijks Woord

  • donderdag 09 juli 2020 - Micha 6:8
    Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. -- Micha 6:8