blue-flower headerblauw1 maple raindrops walden-pond windows

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hanslowijs/domains/hanslowijs.nl/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 464

'Komen honden later ook in de hemel ?' Het was een kind die mij dat vroeg. Hun hond had allerlei kwalen en ook de leeftijd, zo hadden de ouders haar voorzichtig verteld, dat er eerdaags wel een eind aan het leven van het dier zou komen. Komen honden ook in de hemel? Een lastige vraag. Zeker het eerste wat bij je bovenkomt zijn die woorden uit Openbaringen 22, als het nieuwe Jeruzalem wordt beschreven : 'Buiten zijn de honden.... (vs.15)'. Maar je wilt zo'n kind toch ook wat troost geven, nietwaar? En, zo vroeg ik mij af, zou het later in het nieuwe Jeruzalem niet saai zijn als we daar geen hond meer zagen? Nog meer aan het twijfelen kwam ik, toen ik enkele weken later in de krant las van die hond, waaraan velen een voorbeeld kunnen nemen, omdat hij elke zondag trouw naar de kerk gaat. De hond die luistert naar de mooie naam Preta ( ik dacht nog even dat ik las 'Petra' ) en gaat al drie jaar lang zondag aan zondag naar de kerk. Het is mij niet bekend of de kerk die hij bezocht het dichtst bij was, of dat het zondagse kerktoerisme zoals wij dat tegenwoordig op zondag kennen ook daar in Portugal al bekend is,

maar het dier legt elke zondag een afstand van 26 kilometer af, van zijn huis Sobrado naar de Rooms-katholieke kerk in Ermesinde. En alleen als hij de bestuurder van de auto kent, neemt hij een lift om de afstand te overbruggen om 'thuisgebracht' te worden. En het is nog vroeg opstaan ook, want om half acht s' morgens zit de hond al naast het altaar. En hij neemt actief deel aan de dienst want gaat b.v. de gemeente staan dat doet hij dat ook. De hond is veel mensen tot voorbeeld want in de tijd van kerkverlating groeit deze kerk. (Wat een hond al niet te weeg kan brengen) Komen honden ook in de hemel? We weten natuurlijk wel ; de mens is de kroon op Gods schepping, maar naar woorden van Paulus zijn de dieren mede schepselen. Je zou geneigd zijn om daarom ja te zeggen als je naar zulke honden als Preta kijkt, en lezen we ook niet die beelden bij Jesaja dat de wolf dan bij het schaap zal verkeren en dat een zuigeling bij het hol van een adder zal spelen?

Naar Joods besef zijn honden onreine dieren. Maar toch kan het verhaal over die hond Preta ons veel leren. In de Bijbel worden heidenen ook wel honden genoemd. En nog steeds gaat Gods liefde uit naar allen die nog nooit van Hem gehoord hebben. En dat Zijn liefde zo groot is dat Hij daarvoor Zijn Zoon, onze Here Jezus Christus, naar de wereld heeft gezonden tot 'licht tot openbaring der heidenen (Lucas 2 : 32)'. En wat voor afstand heeft Hij, onze Heiland, door zijn lijden sterven, niet moeten overbruggen opdat wij allen, uit Oost en West, Noord en Zuid, eens in het Nieuw Jeruzalem Thuisgebracht zullen worden.

Hans Lowijs. (Pastor)

Dagelijks Woord

  • donderdag 09 juli 2020 - Micha 6:8
    Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. -- Micha 6:8