headerblauw1

‘Petrus dan werd in de gevangenis bewaard; maar van de Gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan’(Handelingen 12 : 5)

Geloven we nog dat bidden helpt? Het gaat er eigenlijk om of het wat doet! We moeten denk ik maar dicht bij de Bijbel leven. Want daar staat het toch maar, dat de gemeente voortdurend bad voor Petrus die in de gevangenis zat. Gedurig bidden staat er. Voortdurend bidden. Daar moet je in onze tijd mee aankomen. Even bidden ja! Maar gedurig bidden? En dan niet voor onszelf….. maar voor anderen! Geloven we er nog in? Toen de gemeente voor Petrus bad, leidde een engel hem uit de gevangenis. God hoorde het gedurig bidden.

Misschien is een vriend van je ernstig ziek. Of je moeder, je vader, je broer, je zus, je kind….. Misschien is een goede bekende van je in een hopeloze toestand terecht gekomen. Voortdurend bidden! Kan dat dan? Jazeker! Mensen van vroeger zeiden dat er soms meer met de pet op dan met de pet af gebeden wordt. Daar mee bedoelen ze dat het vaak zo is dat mensen onder hun werk bidden, er stijgen wat schietgebedjes dagelijks op. Al maar bidden, meer nog dan wanneer ze alleen thuis zijn en ze eerbiedig hun handen vouwen kunnen en hun knieën buigen kunnen! Bidt u, bid jij wel eens, op school, op je werk, onder het afwassen, op het land…? Voor jezelf en voor anderen? Er valt genoeg om voor te bidden! Bidden is jezelf helemaal overgeven aan God. Weet dat God je hoort. Hij hoort je voor je eigen problemen en voor die van anderen. De gemeente bad voor Petrus. Reken er maar op dat hem dat gesterkt heeft! Je zult maar van zo’ n biddende gemeente deel mogen uitmaken! En dat doen we toch ook?

Hans Lowijs.

Dagelijks Woord

  • woensdag 19 december 2018 - Jakobus 5:16-18
    Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Elia was een mens als wij, en nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er drie-en-een-half jaar lang geen regen gevallen op het land. Toen bad hij opnieuw, en de hemel gaf regen, en het land bracht zijn vrucht weer voort. -- Jakobus 5:16-18