headerblauw1

Hij die is en Die was en Die komt’. (Openbaring 1: 4) Er was eens een jongetje, die op een dag tegen zijn moeder zei: ‘Er is maar één Sinterklaas, hé, maar er zijn wel een heleboel Jezussen!’ Zijn moeder begreep de jongen niet en vroeg: ‘Hoezo?’ Het jongetje antwoorde: ’Nou er wordt er toch ieder jaar een Jezus geboren…? En heeft dat jongetje niet gelijk? Wij grote mensen hebben die gedachten bij jongeren gekweekt. Doen vele mensen in de maand december niet alsof er op Kerstfeest een geboorte gaat plaatsvinden? Sinterklaas is oud, wordt steeds ouder, maar Jezus wordt elk jaar weer opnieuw geboren. Soms wordt dat zo gebracht op 25 december, dan zegt men ‘in die nacht gebeurt het’. Maar Jezus is geen kind meer. In het laatste boek van de Bijbel wordt God door de apostel Johannes om schreven als ‘Hij, die is en Die was en Die komt’. God is er altijd geweest en God zal er altijd zijn: ‘Hij, Die is en Die was en Die komt’. Dat kan en mag ook van Jezus gezegd worden. Hij is, Jezus Christus de Zoon van God, Die nu zit aan de rechterhand van God. Nadat Hij was opgevaren ten hemel, heeft Hij die plek mogen innemen. Een plek die Hij nog altijd bekleedt. Hij regeert de wereld. In allerlei beelden beschrijft het boek Openbaringen dat. Hoe Hij achter de schermen van deze wereld bezig is om alle dingen nieuw te maken. Jezus leeft nu in de hemel. Hij regeert nu deze wereld. Hij is geen Kind meer, maar de Koning der Koningen, en de Heere der heren. En ook van Jezus kan gezegd worden dat Hij was. Ooit zei Hij tegen de mensen: ‘eer Abraham was, ben IK’. Hij was er al voor zijn geboorte in Bethlehem. Het geboren Kind in Bethlehem is de Zoon van God, Die voor ons mens is geworden. Hij was, Ja, Hij heeft geleefd onder ons, is hier geboren, is in de wereld gestorven en begraven, en gelukkig ook opgestaan. Maar daarvoor was Hij er ook. Jezus is, Jezus was en Jezus komt. God is in de persoon van Zijn Zoon naar deze wereld gekomen om die wereld te redden van zonde en schuld (dat is het feest van Kerst), zo zal God in de persoon van Zijn Zoon nog een keer naar deze wereld komen. Om die wereld helemaal vrij te maken van alles wat er te vinden is aan gebrokenheid en slechtheid. De aarde maakt Hij nieuw. We kunnen uitzien naar betere tijden. Nee, Jezus wordt echt niet elk jaar opnieuw geboren. Hij is de God Die komt, Hij is de God in actie. Met Advent mag je achterom kijken, naar zijn geboorte in het Kind van Bethlehem, maar nog beter is het om vooruit te kijken. En als je dat doet, en dat kan zelfs vol verwondering, dan is het goed dat andere nooit te vergeten; Hij komt weer! En wat wij aan elkaar mogen doorgeven is het verhaal van Kerst, de geboorte van het Kind van Bethlehem, steeds weer opnieuw te vertellen. De grote daden van God doorgeven, wat Hij gedaan heeft, doet en zal doen. Jezus, leeft tot in eeuwigheid, en zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Hij maakt alle dingen nieuw. Want Hij is de Heer van uw, jouw en mijn leven. Hans Lowijs.

Dagelijks Woord

  • zondag 16 juni 2019 - Matteus 7:9-11
    Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen. -- Matteus 7:9-11