blue-flower headerblauw1 maple raindrops walden-pond windows

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hanslowijs/domains/hanslowijs.nl/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 464

‘Toen sloot de HEER de deur achter hem’ Genesis 6: 6 -17. Noach mocht een Ark voor God bouwen. En in een wereld vol verval bouwde hij aan Gods plan voor de redding en de verlossing voor al zijn tijdgenoten. Door zijn prediking en daden getuigde Noach van Gods reddingsplan voor de mensen. Het bouwen van de Ark typeert Noach’ s geloof als zeg maar een ‘daad geloof’. Hij liet zijn geloof door daden zien, plank voor plank, balk voor balk en spijker voor spijker. En zo heeft hij heel wat jaren afgezwoegd. En de mensen verklaren hem voor gek. Maar Noach liet zich niet intimideren. Want hij had niet alleen Gods stem gehoord maar ook Gods verlangen begrepen om Zijn plannen uit te voeren. Hij wist het was Gods keuze om Noach te gebruiken voor Zijn plan. Na jaren werken was Noach klaar met de ark. Donkere wolken verschenen er vervolgens boven de aarde. De nodiging ging uit…. maar wat er kwam er melden zich geen mensen. Maar wie wel kwam? De dieren kwamen wel. Twee aan twee. En Noach gaf ze allemaal een plekje in de ark Een ramp voltrok zich tenslotte over de aarde. Een ramp die veertig dagen en veertig nachten duurde. De stormen beukten ook tegen de ark aan. Hoge golven sloegen er overheen. Maar de bewoners van de ark waren veilig. God Zelf had immers de deur gesloten. De Bijbel vertelt niet wat er buiten de ark gebeurde. Maar ik kan niets anders dan aannemen dat de mensen een veilig heenkomen in hun huizen hebben gezocht. Anderen zullen naar hoger gelegen plaatsen zijn gegaan, de bergen in. Misschien zijn er wel mensen geweest die hebben geprobeerd om met vlotten bij de ark te komen. Maar ja ze konden er niet in de deur was gesloten. Zelfs al had Noach het gewild. Want over het openen en sluiten van de deur ging God. Buiten de ark voltrok zich een wereldramp. Waarom hadden al die mensen toch niet naar Noach geluisterd!?! Ze waren gewoon doorgegaan met hun leven, met de alledaagse dingen. Zelfs toen Noach de ark binnenging, realiseerden ze zich niet dat de vloed snel zou komen. Jezus zegt in de laatste toespraak die Hij op aarde hield: “ze merkten het niet. Ze wilden het niet zien”. Als we naar de Ark kijken dan zien we dus een deur. Niets bijzonders zou je zeggen. In elk gebouw en elke boot zit een ingang. Maar met deze deur is dit anders. Nadat het laatste dier gekomen was, sloot God elf de ark. En toen begon het pas te regenen, stormen en waaien. Het water viel met bakken uit de lucht. Het werd noodweer. Hier zit een prachtige vergelijking in met Jezus. Want die deur, dat is een ‘genade deur’. Jezus zegt later : “Waarachtig, ik verzeker u: Ik ben de deur voor de schapen” JOHANNES 10:7. Alleen door Hem kunnen we God ontmoeten. Kunnen we gered worden van ons ‘verloren’ zijn. Van de ‘Ik ben’-woorden in het Johannesevangelie is dit de minst bekende en misschien ook minst geliefde. Dat Jezus zegt: ‘Ik ben het licht der wereld’, of: ‘Ik ben de Goede Herder’, dat spreekt ons meer aan. Wij houden van het licht, en van de herder met zijn schaapjes, maar hoe zegt Jezus nu van zichzelf dat Hij een deur is? Een deur, daar kunnen we niet zoveel mee. Nu zegt Jezus ook niet dat Hij een deur is. Hij zegt dat Hij dé deur is. Zoals Hij ook hét licht is, en de wáre wijnstok. Hij is de deur van de schapen. Dat betekent: Hij is voor de schapen de enige manier om binnen te komen. Zonder deur kom je nergens binnen, dan blijft het huis gesloten. De deur is de toegangsweg. Jezus zegt nu dat Hij voor de schapen de deur is. Zonder Hem kom je er niet in. Al wie door Hem naar binnen gaat zal behouden worden, én ingaan en uitgaan en weide vinden. De deur biedt veiligheid, maar ook opening. Jezus heeft ons de toegang gegeven tot het hart van de Vader omdat Hij voor ons is gestorven. Hij is voor ons de Ingang tot de Vader. Hij biedt een ongekende opening: Hij is de Deur Ik zei al dat de deur in de Ark een bijzondere deur was niet alleen omdat het een toegang tot Gods genade is. Maar deze deur blijft net zolang openstaan als God wil. Ook vandaag staat hij nog open. Daarom noemen wij het een genadedeur.

Dagelijks Woord