blue-flower headerblauw1 maple raindrops walden-pond windows

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hanslowijs/domains/hanslowijs.nl/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 464

'“behoed het hart boven al wat te bewaren is ...(Spreuken 4 : 23 ) Mogelijk bent u wel eens bij iemand op bezoek geweest die op de Intensive Care lag. Mogelijk hebt u er zelf gelegen. Slangetjes en snoertjes, leidingen en de ene monitor naast de andere.
Bloeddruk, hartslag, ademhaling, alles wordt voortdurend opgenomen. De zuurstofvoorziening moet immers goed geregeld zijn. Eén mens op bed, met een heleboel toeters en bellen erom heen.
En als er maar even iets mis dreigt te gaan, gaat er een bel, of een pieper. En prompt staat er een verpleger klaar, om te helpen. Alles wordt dan uit de kast gehaald, om het leven van de patiënt te behouden. Want het is de moeite waard, om ervoor te vechten.
Dat lukt niet altijd. Soms gebeurt er alsnog iets, waardoor zelfs de 'Intensive Care'-mensen het niet redden. Dan staan ze machteloos. Dan moeten ze het aan God overlaten. God die op zijn tijd kan roepen. Dan helpt geen menselijke hulp, dan helpt geen monitor meer.
Je ziet het zo voor je. Al die streepjes die impulsen. En als iemand sterft wordt het één lange streep…
Hartbewaking, zorg voor je hart, dat geldt niet alleen voor die holle spier in ons lichaam.
Zeker, die moet blijven pompen, anders komt de bloedsomloop in gevaar. Wij moeten daarom goed voor ons lichaam en dus ook voor ons hart zorgen.
Maar hartbewaking, dat is niet alleen voor hartpatiënten. Dat is iets voor ons allemaal.
Het is dan ook een wijs bevel wat de dichter van de Spreuken ons doorgeeft : ‘behoed het hart boven al wat te bewaren is…’.
In de Bijbel heeft het woord hart een diepe betekenis. Heel je leven komt in je hart samen. Je gedrag, je doen, je laten, je gevoel, je denken… het heeft allemaal met het hart te maken. Zoals op die afdeling intensive care alle functies worden bewaakt.
Uit het hart, zegt de Bijbel, komen de uitgangen van ons leven. Uit het hart komt alles voort wat je doet. Je hart bepaalt hoe je denkt en wat je doet. In ons hart worden alle beslissingen genomen. Beslissingen die op hun beurt concreet gestalte nemen in ons leven.
De Bijbel zegt: zorg dat je hart voortdurend wordt bewaakt! Bewaak het heel zorgvuldig. Let op wat er van binnen rondgaat. En vooral wat er van buiten naar binnen komt.
We staan aan allerlei invloeden bloot. Van wat je ziet, wat je leest, wat je hoort, wat je voelt.
En volgens de Here Jezus zit het ook van binnen altijd lang niet goed. Uit het hart, zei Hij, komt veel slechts voort. M.a.w. : er valt heel wat te bewaken.
Alleen hoe lukt je dat? Want zelfs de beslissing om je hart te bewaken, wordt genomen in je hart.
Is het niet zo dat – net zoals in het ziekenhuis – een mens moet worden bewaakt?!
Wie bij een cardioloog loopt, weet dat het allebei waar is. Je moet je hart bewaken. Zuinig zijn op je hart. Onder doktersbehandeling zijn, betekent ook zelf verantwoordelijk leven.
Maar.. de uiteindelijke hartbewaking doet God zelf. Als de schrijver van Spreuken zegt: bewaar je hart, kun je het beste bidden:
‘Heere, bewaar mij! Heer, wit U mij waakzaamheid geven voor alle dingen die zo dagelijks op me afkomen. Het is makkelijk om dingen te doen die niet goed zijn. Maar als ik mij richt op U en met U leef, kan ik samen met U het kwade laten en het goede doen. O Heere bewaar mijn hart!’.
Gelukkig dat het er is: Hartbewaking!
Hans Lowijs, Geestelijk Verzorger.

Dagelijks Woord