blue-flower headerblauw1 maple raindrops walden-pond windows

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hanslowijs/domains/hanslowijs.nl/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 464

….en zag Jezus die aan Gods rechterhand stond”….
(Handelingen 7 : 55)

Wanneer is een preek goed? Dat is een vraag waar ik nog wel eens mee worstel.
“Een preek moet bijbels zijn.” zijn zei eens iemand. En ik denk dat dit het enige en juiste antwoord is. We kunnen allemaal mooie dingen bedenken en vertellen in de kerk over liefde en de prachtigste idealen, maar het moet wel bijbels blijven.
Wanneer is een preek goed? Toen ik net begon met preken las ik woorden van de theoloog-filosoof Sören Kierkegaard. Hij zei: ’een preek is pas goed als de mensen de prediker na afloop buiten met stenen opwachten en bekogelen.
Voor alle duidelijkheid, ik wil geen hint geven, maar dat is wel wat er kan gebeuren als je aan heilige huisjes komt. Durf je dat aan als prediker?
Want wat doe je als je over Stefanus zijn preek leest. Had hij niet beter z’n mond kunnen houden? Het koste hem zijn leven. De Schriftgeleerden werden woedend. Ze schreeuwden en tierden, hielden de handen voor hun oren en stormden met z’n allen op hem af. Deze man moest sterven!
Wat had Stefanus dan gezegd dat hij moest sterven? Hij had een preek gehouden. En die viel slecht, vooral toen hij vertelde dat hij Jezus aan Gods rechterhand zag staan, toen waren ze helemaal niet meer te houden.
Er zijn in de Bijbel wel meer mensen in de hemel opgenomen; Elia en Henoch, maar zij zitten niet aan de rechterhand van God. Alleen van Jezus wordt gezegd dat Hij zit aan de rechterhand van God. Dat betekent dat Hij zit op een ereplaats.
Het was vroeger gebruikelijk dat een koning of een rechter pas in functie kwam, nadat hij op de troon of op de rechterstoel was gaan zitten. In 1 Koningen 2 lezen we trouwens ook dat koning Salomo zijn moeder Bathseba ontvangt en dan een tweede troon laat aandragen die hij neerzet aan zijn rechterhand. Rechts een teken van respect. Links in de Bijbel is de kant van het ongeluk. Rechts van geluk. Zitten aan Gods rechterhand kun je ook vergelijken met ‘’ zitting houden’. Zoals een rechter zitting houdt. Wij gebruiken die uitdrukking ook nog als we praten over de zetels in de Tweede kamer. Een partij heeft zoveel zetels. Stefanus zag Jezus in de hemel, staande aan de rechterhand van God. Dat was dus niet zomaar een plekje. Het was een ereplaats. En let op er staat ’staande’. Dus Hij is aan het werk. Hij is er niet om uit te rusten maar is voor ons hard aan het werk om plaats te bereiden. Stefanus ziet Hem, Jezus staan. Wij moeten die uitdrukking aan elkaar uitleggen. Maar die uitleg hadden de Schriftgeleerden niet nodig. Herinnerden zij zich de woorden van Jezus, vlak voordat Hij werd veroordeeld door diezelfde Raad? Jezus had gezegd ;’Van nu af zal de Zoon des mensen zijn gezeten aan de rechterhand van God’. En vijftig dagen later begint Stefanus er weer over: ‘Ik zie de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat’. Zo werd Stefanus gestenigd. Hij was de eerste martelaar, maar zeker niet de laatste. Daarna brak de hel los. De hele gemeente te Jeruzalem werd vervolgd. De leden werden verstrooid over de streken van Judea en Samaria. Niet lang geleden was het nog Pinksteren. Duizenden mensen kwamen tot geloof. Wat bleef ervan over? De vijanden van het christendom hebben nooit begrepen waarom de kerk toch is blijven bestaan en juist groter werd tijdens die periode van vervolging. Heden ten dage worden er nog steeds mensen gestenigd als ze getuigen over Jezus. En je vraagt jeaf waarom?
Nu, Stefanus heeft vlak voor zijn dood het geheim daar achter gelezen: Jezus zit op de troon!.‘Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is... (Rom.8)'
Wat moet het voor Hem Jezus geweest zijn om weer Thuis te komen bij Zijn Vader. Nu ontvangt Hij de macht om te regeren. Hij heeft de troon bestegen en staat aan Gods rechterhand. De vraag is nu aan ons: Wat doen we met deze preek?
Laten we ons door Hem regeren?
Dat betekent dat we van ons eigen troontje moeten afkomen en dat valt niet mee, want van nature zijn we immers vijanden van Christus. Hebben we de witte vlag al uitgestoken als teken van overgave? Of proberen we Hem op een afstand te houden? Weet dan wel wat je doet.
Straks komt Hij terug om Zijn gemeente thuis te halen, maar ook om af te rekenen met allen, die Hem als Koning hebben geweigerd.
Laat het zover niet komen. Deze Koning is het waard om door ons erkend te worden. U en jij moeten op deze vraag zelf het antwoord geven.
Ik wens u en jou alvast, vroeg of laat, een gezegende ‘Hemelvaartsdag’ toe.
Dit onder een geopende hemel en met een helder zicht op de troon.
Hans Lowijs, pastor.

Dagelijks Woord