blue-flower headerblauw1 maple raindrops walden-pond windows

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hanslowijs/domains/hanslowijs.nl/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 464

We hebben vast allemaal in ons leven wel eens een cadeau gekregen, waarmee we niet zo goed wisten wat we er mee moesten. Toen Henny, mijn vrouw, en ik trouwden kregen we veel cadeaus, maar er waren ook cadeaus bij waarmee we ons verlegen voelden. Dat we dachten wat moeten we er mee.
Want het paste niet bij onze inrichting.
Maar lieve mensen wanneer je iets van iemand krijgt, is de Gever denk ik belangrijker dan het cadeau.
Want het is bijzonder dat iemand aan je heeft gedacht. Dat hij of zij juist voor jou dit ene heeft uitgezocht of bedacht.
Er zijn in uw kamer vast wel dingen te vinden die u geschonken zijn. Soms kleine spulletjes ….. maar alleen bijzonder vanwege de degene die het gaf.En soms kun je wel eens verschrikt denken: dat is vast een heel kostbaar cadeau. Terwijl je zelf de waarde ervan misschien niet eens zo erg ziet.
Of het omgekeerde. Iemand geeft je iets heel moois en kostbaars, terwijl je dat misschien niet in de gaten hebt.
Nu Gods geschenk aan ons mensen is in de eerste plaats bijzonder vanwege Degene die het geeft! God zelf is het namelijk die het ons geeft.
Een bijzonder geschenk.
En ook van dat geschenk (al is het niet te vergelijken met geschenken die wij mensen elkaar geven) kunnen we zeggen dat heel veel mensen de waarde ervan maar nauwelijks beseffen.
Vragen mensen zich af waarom Jezus eigenlijk naar de aarde kwam.
Accepteren we niet zo makkelijk dat, dat voor ons zou zijn. Voor  hen had Gods liefde misschien niet op deze manier op aarde hoeven te komen.
Het maakt het voor moderne, volwassen, kritische mensen soms moeilijk. Is Jezus Gods Zoon?
Of was Hij gewoon een heel goed en bijzonder mens? Een goed voorbeeld om na te volgen?

In 1 Johannes 4:9 horen we: 'En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven'.
God toont ons zijn Liefde door zijn enige, zijn eigen Zoon in de wereld te zenden. De komst van Jezus toont dus de liefde van God.
En al zouden wij niet om het cadeau geven, dan is het nogmaals  in de 1e plaats al bijzonder dat de Gever van het cadeau ons dit geeft.
We zouden Degene achter het geschenk moeten zien. De God die vanuit Zijn onuitputtelijke liefde ons tegemoet komt.Johannes vertelt verder: 'Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden' (vs.10).Het initiatief om lief te hebben ligt dus niet bij ons.
Niet wij hebben God lief gehad, maar Hij heeft ons liefgehad.

Gods grote geschenk aan ons is dus niet omdat wij zo goed of aardig zouden zijn, nee! Maar omdat Hij ons liefheeft, geeft Hij ons een groot geschenk.
Zijn eigen Zoon zendt Hij in onze wereld, om verzoening te brengen voor onze zonden.
Om die enorme kloof te overbruggen, heeft God zijn Zoon in de wereld gegeven, als een geschenk.
En de vraag aan ons vandaag is: WAT doen wij met dat geschenk (2012) dat God ons geeft?
Kunnen wij Hem daarvoor danken? Willen wij het geschenk aannemen als een geschenk, of zijn we daarvoor te trots misschien?
Willen we te onafhankelijk zijn?
Voelen we ons te goed misschien?
Wanneer ons iets geschonken is, kunnen we het niet negeren en alleen maar zeggen: wat aardig van je dat je mij dit geeft.
Wanneer je niet in het geschenk geïnteresseerd bent, is je dankbetuiging ook niet echt.

Gods geschenk voor ons mensen is Jezus. Een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal Hij dragen: Wonderbare Raadsman, Goddelijke held, Eeuwige Vader, Vredevorst.
Ik keer nog even terug naar 1 Johannes 4 vers 9: Hierin is Gods liefde jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige Zoon in de wereld heeft gezonden.
Veelzeggend is dat woord. Dat Gods liefde jegens ons geopenbaard is in het zenden van Zijn enige Zoon.
Het woord 'openbaren' wil zeggen dat het eerst verborgen was. Gods liefde was er wel, maar was voor de komst van Jezus min of meer verborgen.
Het geheim is onthuld. Het was eeuwen lang verborgen. Israel heeft erop gewacht, heeft gebeden om de komst van de Messias. De profeten spraken ervan. Maar altijd was het een belofte.
Kerst is de vervulling van de belofte. Wanneer God Zijn Zoon in de wereld stuurt, laat HIJ zijn liefde daadwerkelijk zien.
In Zijn Zoon komt God zelf naar ons toe. Wie de Zoon gezien heeft, heeft de Vader gezien.

Kerstfeest is het feest van Gods liefde. Het is een bijzonder feest, want in geen enkele (andere) godsdienst is er sprake van dat God naar de wereld, naar de mensen, toekomt.
Kerstfeest is een uniek feest.

Zijn wij, u en ik, ons voldoende bewust zijn van de rijkdom van dit Kado?
De rijkdom dat God die vanuit Zijn liefde Zijn Zoon de wereld instuurt ? Wanneer we nadenken over de zin van ons leven en over wie we zijn, laten we dan juist te rade gaan bij het kind in de kribbe, bij Jezus, die Wonderbare Raadsman wordt genoemd, en eeuwige God.
Willen we Raad in ons leven, willen we weten welke kant we op moeten gaan ook in 2012, of wat de zin van ons bestaan is, dan zijn we bij dit kind aan het juiste adres.
In Hem heeft God zijn liefde voor ons geopenbaard.

Wij vierden het Kerstfeest.
Kerstfeest is het feest van Gods liefde.
Het gaat om de Gever en ook om het geschenk.
Gods grote geschenk.
Gods Grote geschenk waarmee u ook dit jaar weer in mag. .
Ik kan het niet beter zeggen dan met de woorden van het kinderlied:
Als je veel van iemand houdt, geef je het mooiste wat  je hebt, da' s heel gewoon.
Omdat God van mensen houdt, gaf Hij het mooiste wat Hij had, Zijn eigen Zoon.
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet.Als je veel van iemand houdt geef je het mooiste wat je hebt, da's heel gewoon. En als jij de Heer vertrouwt, leg je je leven in Zijn hand,Hij is Gods zoon.
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet.
Laten wij dan lieve mensen ook dit jaar ons leven als een geschenk in Zijn handen leggen. Een mooier geschenk kent Hij niet!

Dagelijks Woord