blue-flower headerblauw1 maple raindrops walden-pond windows

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hanslowijs/domains/hanslowijs.nl/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 464

De Here Jezus zegt in Joh 15 (vs.14): ‘Mijn vrienden noem Ik jullie.’
Dat zegt Hij tot Zijn leerlingen als ze hebben gegeten met elkaar en na afloop aan de wandel zijn geslagen.
Dat alles gebeurt op een voor Jezus heel spannend moment van Zijn leven. Ze hadden vaak met elkaar gegeten en gewandeld, maar dit zou de laatste keer zijn.
En wat zeg je in je laatste woorden?
Dat je nog eens tegen hen zegt dat je van hen houdt.
Dat doet de Here Jezus dan ook. Door te zeggen: ‘Mijn vrienden noem Ik jullie.’ En als de Here dat zegt, bedoelt Jezus daarmee natuurlijk ook dat Hij hún Vriend is.
Dat laatste is heel belangrijk. Als Jezus aan het einde van Zijn leven nog eens omschrijft hoe Hij wilde en nog wil zijn voor Zijn leerlingen, zegt Hij allereerst dat Hij een vriend is.
Een vriend is iemand met wie je een heel persoonlijke relatie hebt. En daarom speel je open kaart met die anderen. Je zegt wat je op je lever hebt. En die andere doet dat in jouw richting. Laat je weten wat er in hem leeft omdat hij je vertrouwt. Laat je zijn thuis kennen. Iemand die je helpt. Die er voor je is als niemand anders voor je klaarstaat, als anderen het laten afweten.
Zo’n vriend wil de Here Jezus voor je zijn.

Dat Hij je Vriend is heeft ook nog een andere kant. Het houdt omgekeerd evengoed in dat jij je hart bij Hem kunt uitstorten. Wat je ook in je hebt aan wanhoop, twijfels en verdriet: je kunt het ergens kwijt. En Hij is er voor je, ook als er geen andere vrienden overblijven.

De Here Jezus vraagt jou en mij om de vriendschap met Hem te onderhouden. Dat geeft Hij heel duidelijk aan in Johannes 15: ‘Blijf in Mijn liefde’, zegt Hij daar. Daar moet je kennelijk iets voor doen.
Dan is de vraag natuurlijk: Wat? Moet je heel veel gaan bidden? Heel veel in de Bijbel gaan lezen? Naar de kerk? Nu, van die dingen zal ik niets verkeerds zeggen. Integendeel zelfs ze zijn allemaal op hun eigen manier erg belangrijk. En nodig! Maar de Here Jezus geeft in Johannes 15 toch in eerste instantie een andere weg aan om in vriendschap met Hem verbonden te blijven. Wij kunnen ons Zijn vrienden blijven noemen als we ons ook door liefde laten beheersen. Als we ook liefhebben. Als we vrienden zijn voor anderen. Wat dat ten diepste inhoudt? Dat je helpt ook als er geen andere helpers zijn. Nou, het helpen van iemand wiens computer stuk is, is maar een heel simpel voorbeeld. Maar wat denk je van het vriend- of vriendin - zijn voor die klasgenoot of voor die man of vrouw die geen vrienden heeft? Durf je daar contact mee te zoeken, ook als die persoon een beetje raar doet? Niet is zoals anderen. Natuurlijk, dat is best een hele stap. Zeker als die ander misschien in het begin helemaal niet zo hartelijk reageert. Dan is het een hele kunst om naast die ander te gaan staan. Het vraagt om geduld. Maar hoe zou je vriend van de Here Jezus kunnen zijn, aanspraak kunnen maken op Zijn liefde, als je niet iets van die liefde doorgeeft aan anderen? Naast die ander gaan staan, je hart openstellen, je leven, een plek bieden om te schuilen?
Nee, makkelijk is dat niet altijd. Maar denk maar weer aan de Here Jezus. Alsof het zo makkelijk was voor Hem om onze Vriend te zijn! Mensen hebben Hem gehaat omdat Hij de Vriend wilde zijn van het uitschot van die tijd. Die haat bracht Hem uiteindelijk aan het kruis.
Als Hij zoveel voor jou en mij overhad om vriend te kunnen zijn, mag er dan misschien ook iets van onze kant komen?

 Hans Lowijs,pastor.

Dagelijks Woord