blue-flower headerblauw1 maple raindrops walden-pond windows

'En toen acht dagen vervuld waren, zodat zij Hem moesten besnijden, ontving Hij ook de naam Jezus'. (Lukas 2 : 21a) We staan aan het begin van onze reis door het nieuwe jaar, het jaar 2009.Hebt u de reisgids bij u? U zult hem nodig hebben omdat de reis een onzekere is. Geen mens kent - ook al schreeuwen er velen nog zo hard dat alles in de sterren geschreven staat - het wat en hoe van de toekomst. Dat alles is onbekend. Geen van allen weten we wat het nieuwe jaar ons brengen zal. Dat weten we internationaal gesproken niet, maar ook weten we het niet als het om onszelf gaat. Zullen we voorspoed hebben? Of tegenslag? Zullen we gezond blijven? Zullen we ons werk kunnen blijven doen? Of eruit raken? Zal het vrede zijn? Of zullen ook wij van nabij met terrorisme te maken krijgen?
De toekomst, ook die van 2009 is voor ons en onze kinderen onzeker. Die hebben we niet in de hand.
Gelukkig wordt ons aan het begin van het nieuwe jaar een reisgids uit gereikt. Niet door het één of andere commerciële reisbureau, dat graag een paar euro aan ons wil verdienen, maar door de Here onze God Zelf. Ja, Hij reikt ons, ook u, jou en mij Zijn reisgids toe. Steek die dan bij je; houd haar binnen handbereik en laat je door wat je daar in vindt leiden in het nieuwe jaar.
Niet alleen bij je werk en in je persoonlijk leven, maar ook in alles en bij alles wat je in het nieu­we jaar tegenkomt. Gelukkig de mens, die de van God gekregen reisgids gebruikt, die daarin leest en die zich door wat hij of zij daarin leest, laat lei­den, want hij, zij zal niet bedrogen uitkomen. Nee dankzij die gids zal hij ook in het nieuwe jaar van dag tot dag houvast hebben en zekerheid omdat hij weet: met deze gids lig ik op de goede koers. Wat is nu de reisgids, die de Here ons in het nieuwe jaar aanreikt? Dat zijn, zijn woorden en beloften van Kerst.
Het Kind uit de kribbe, dat acht dagen na zijn geboorte in de tempel van Jeruzalem gebracht werd en daar toen besneden werd naar de wet van Mozes en daarbij de naam Jezus kreeg, Hij is de Redder, de Behouder van zijn volk. Hij is uw Redder, uw Behouder. Wat wij ons daar bij moeten voorstellen? Ook dat maakt de naam 'Jezus' duidelijk want die naam herinnert ons aan een andere Jezus, iemand uit het Oude Testament, die daarom ook de naam Jozua draagt, want Jezus is de Griekse versie van de Hebreeuwse naam Jozua. En daarom als u wilt weten hoe Jezus redt, doet u er goed aan erop te letten wat die Jozua, die Jezus uit het Oude Testament deed. Wat hij deed? Hij was het, die zijn volk Israël uit de woestijn, door de Jordaan heen naar Kanaän bracht.
Wat Mozes niet kon om zijn zonden - namelijk zijn volk in Kanaän brengen - dat deed deze Jozua. Ja, God zond Hem tot zijn volk om hen dat te doen. En datzelfde geldt voor het Kind uit de kribbe, dat een week later bij zijn besnijdenis de naam Jezus kreeg. Hij brengt zijn volk, Hij brengt ook u en mij vanuit de woestijn door de Jordaan heen, naar Kanaän, het hemelse Kanaän. Om ons te redden, om ons niet verloren te laten gaan, om ons thuis te brengen, daarvoor zond God Hem. God laat ons aan het begin van dit nieuwe jaar deze naam bekend maken opdat wij ons oog en hart op de drager van deze naam richten en ons heil van Hem ver­wachten. En dat niet voor even of voor één keer, maar telkens weer. Amen. Hans Lowijs.

Dagelijks Woord

  • vrijdag 13 december 2019 - 1 Tessalonicenzen 4:13-14
    Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. -- 1 Tessalonicenzen 4:13-14