blue-flower headerblauw1 maple raindrops walden-pond windows

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hanslowijs/domains/hanslowijs.nl/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 464

en zij wikkelden Hem in doeken…. Als christenen Kerst vieren dat is toch niet zo ingewikkeld? Gewoon ere zij God, vrede op aarde… Maar toch ik vind het maar een ingewikkeld feest, vertelde iemand me. Vrede op aarde??!! De engelen zongen het ooit in hemelse sferen…Maar als op aarde die vrede ver te zoeken is. Als je de krant opslaat en leest van moord en geweld. Als je naar de tv kijkt en je er van opschrikt, of dat je bijna niet meer opkijkt van die verschrikkelijke beelden…Als je, je kind al jaren niet meer hebt gesproken. Als je al jaren niet meer bij je ouders bent geweest…Als er ruzie in je familie is, je in onmin leeft met je buren. Als je geen vrede hebt met wie je bent. Als een depressie elk licht uit je leven bant…Hoe kunnen we Kerst vieren – het licht overwint, terwijl het duister zo sterk is.Vrede als ons eigen hart vol onvrede is. Kerstfeest een ingewikkeld feest..?Laten we dan op zoek gaan naar wat het evangelie ons werkelijk uit de doeken wil doen. Want wat zeiden die engelen nu eigenlijk het eerst? WEES NIET BANG!Wees niet bang - alle mensen die gebukt gaan onder zorgen voor de toekomst. Alle mensen die gebukt gaan onder zorgen over hun kinderen. Alle mensen bang over het opkomend fundamentalistisch geweld..WEES NIET BANG – want ik verkondig grote blijdschap, bestemd voor heel het volk, en dan lees ik; DUS OOK VOOR U, JOU EN MIJ; grote blijdschap!U is heden de Heiland geboren….!HEDEN – dat geldt dus ook voor vandaag!Voor heel het volk dat in duister ronddoolt…En dit zij u het teken – u zult een kind vinden in doeken gewikkeld…Een teken, een kind in doeken gewikkeld. Wanneer je de prenten van Rembrandt bekijkt zie je dat helemaal voor je: een klein hoofdje steekt uit het ingebakerde lijfje. Een kind in doeken gewikkeld…. Eigenlijk heel gewoon… Lucas, wat wil je ons daarmee zeggen: in doeken gewikkeld. Dat is toch normaal bij de geboorte van een kind?! Dat is toch niet zo in-ge-wikkel-d ?! Misschien dacht je altijd dat, dat een teken van armoede was. De hoofddoek van Maria. Maar het is veel meer, door het kind in doeken te laten wikkelen aanvaardt Jozef Jezus als zoon en wordt hij opgenomen in het geslacht van koning David. Door Hem in doeken te laten wikkelen kun je echt zeggen en zingen: Stille nacht, heilig nacht, Davids Zoon, lang verwacht… Maar wacht eens even, Lucas, dit motief gebruikt hij nog een keer – als Jezus begraven wordt, schrijf hij het weer: en zij wikkelden Hem in doeken….Waar Jozef het toestaat dat Jezus in doeken wordt gewikkeld en hem aanvaardt als zijn kind; zal straks die andere Jozef van Arimathea hem in doeken wikkelen en zo zijn meester de laatste eer bewijzen… Nu ga ik het begrijpen– en zij wikkelden Hem in doeken….Dat is de eenvoudige boodschap van Kerst. Maar dat kan heel ingewikkeld voor ons liggen; willen we dat? Ons leven, onszelf uit handen geven, toevertrouwen aan Hem…?! God komt tot ons – weerloos – in een kind.En Hij vraagt van ons – durf je zo op te stellen, open en onbevangen als een kind, vanuit weerloze liefde. Goed maken wat kapot is gegaan Daartoe is de Heiland gekomen, Jezus Christus. Ieder die bij hem wil horen mag zich met die erenaam tooien; christen. Kerstfeest – het woord komt van Christus feest – kan dan elke dag gevierd worden. Zo ingewikkeld is dat dan toch niet?
Hans Lowijs, pastor.

Dagelijks Woord