blue-flower headerblauw1 maple raindrops walden-pond windows

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hanslowijs/domains/hanslowijs.nl/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Petrus zeide tot Hem (Jezus): Gij zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid! Jezus antwoordde hem : indien Ik u niet was, hebt gij geen deel aan mij’. (Johannes 13 : 8)

Het zou toch ondenkbaar zijn dat Koningin Beatrix achter het stuur van de één of andere hofauto zou zitten, terwijl één van haar personeelsleden zich liet rijden…. Zoiets kun je, je toch niet voorstellen. Hoe vreemd is het dan toch dat Jezus de voeten van de discipelen gaat wassen. Waarom Jezus dat deed? Nu dat kwam omdat de discipelen elkaar voor dat vuile karweitje aan wezen, zij hadden er stuk voor stuk geen zin in. En als antwoord daarop gaat nu de Meester dat werk zelf doen. Dat is beschamend! Onze orde is anders. De dienaar dient de meester. De onderdaan werkt voor de vorst. De werknemer verricht het werk voor de werkgever. Tegen die orde gaat Jezus in.

Het gaat hier zo: De Meester dient de slaven. Een onbegrijpelijk wonder! Nu ja, zeg je misschien, dat deed Jezus voor één keer? Maar dat is het juist: het is geen incident, dat snel voorbijgaat. Zijn hele leven heeft Hij dit gedaan, iedere dag! En het diepste bewijs daarvan is zijn sterven aan het kruis. Daar neemt Hij ook daar, zelfs daar, onze plaats in. Petrus wilde zich de voeten niet laten wassen. Zijn reactie is denk ik begrijpelijk. Als kind zeg je al ‘ikke zelf doen’. Petrus wilde het ook alles zelf doen. Hij wilde geen enkele dienst aannemen. Toch moest Petrus en moeten wij leren dat we alleen maar door Jezus zalig kunnen worden. Je kunt het niet zelf voor elkaar krijgen. We moeten een streep halen door eigen verdiensten. En wie leerde te leven uit deze dienende Zaligmaker, zal, als antwoord daarop, zelf dienstbaar leren worden aan de ander.

Hans Lowijs.

Dagelijks Woord