headerblauw1

In het huis mijns Vaders zijn vele woningen (anders zou Ik het u gezegd hebben) want Ik ga heen om u plaats te bereiden en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben (Johannes 14 : 2 en 3).

Ik had al diverse malen tevergeefs aangebeld. Net, toen ik besloten had om mijn weg maar te vervolgen, kwam de buurman aan fietsen. ‘Ze is er is niet, maar gaat u maar achterom’ riep hij. ‘Ja, maar als ze niet thuis is, dan heb ik er ook niets te zoeken’ antwoordde ik hem. ‘Ja, maar u mag er wel in, u bent toch van de Woningstichting?’ Ik moest even over die vraag nadenken; ‘U bent toch van de Woningstichting?’ Blijkbaar als je van de Woningstichting bent mag je een huis in, ook al is er niemand thuis, ja je mag zelfs achterom. ‘U bent toch van de woningstichting’. Even flitste het door me heen, ja eigenlijk heb ik als pastor, zo dacht ik, met de Woningstichting wel indirect wat te maken en antwoordde de buurman vervolgens ; ’Ja, eigenlijk ben ik een klein beetje van een Woningstichting, alleen heb ik in mijn beroep niet zoveel met aardse woningen te maken’. ‘O vroeg de man ; met wat voor woningen dan wel?’. Ik dacht hier ligt een uitgelezen kans ; ‘Nou, ik heb meer – wijzend naar boven - met woningen hierboven van doen’.

Vriendelijk glimlachte hij en keek me wat medelijdend aan. Ik had niet zo het gevoel dat het direct wortel schoot, maar in ieder geval was hij erg vriendelijk en behulpzaam. Nadat ik mijn ‘bezoek’ weg had vervolgd kwam ik in een Verzorgingstehuis, waar de voordeur van de kamer wagenwijd open stond. Ze lag op bed en ik zag dat ze erg ziek was. ‘Ja, ik dacht niet dat ik er nog zo lang ben, ik ben ziek, oud en versleten’ zo liet ze me weten. ‘Ik wil nog wel wat leven maar als ik weggenomen wordt dan is het ook goed’. ‘En dan?‘ vroeg ik voorzichtig ; ‘Ach dan zal daar boven toch wel een plekje voor me zijn, dacht u ook niet?’. Of het zo moest zijn, even daarvoor had ik nog iemand verteld dat ik van een soort Woningstichting was. We spraken vervolgens even kort, gezien haar situatie, over die tekst uit Johannes 14 ; ‘In het huis mijns Vaders zijn vele woningen (anders zou Ik het u gezegd hebben) want Ik ga heen om u plaats te bereiden en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben (vs. 2 en 3)’. Johannes 14 spreekt hier troostvolle woorden over woningen, overigens zonder kwalificatie, die bewoond mogen worden door hen die op aarde een persoonlijke geloofsrelatie met de Heiland hebben gekregen.

Hier opent de Heiland, zo mocht ik ook haar vertellen een schoon vergezicht voor allen die hier op aarde op Hem hun vertrouwen stellen. Voor al degenen wordt het huis des Vaders, de hemel, als toekomstige, eeuwige vaste woonplaats voorgesteld. In dit gedeelte ligt trouwens ook de heerlijke gedachte van een hartelijk welkom geheten worden. Wat klinkt hieruit te midden van alle verwarring in de wereld, toch een hemelse troost. ‘Heb je geen zwaar beroep’ wordt mij wel eens gevraagd. Nu, inderdaad er zijn soms momenten dat het niet mee valt, maar dit zijn toch momenten die je voor geen goud wilt missen. In dienst van ‘De Woningstichting’ mensen mogen wijzen op die heerlijke woningen waar je binnen mag gaan. Ja, soms kun je het gevoel hebben in het leven dat je ‘achterom’ moet om binnen te komen, maar dan toch weten dat Jezus Zelf met wijd geopende armen daar staat, om Zijn kinderen van harte welkom te heten.

Hans Lowijs.

Dagelijks Woord

  • zaterdag 20 april 2019 - Jesaja 53:4-5
    Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. -- Jesaja 53:4-5