headerblauw1

,,. . . maar sommigen twijfelden. En Jezus trad naderbij. . . "(Mattheüs 28 : 17b, 18a).

Mattheüs 28 — „hoofdstuk van overwinning en glans. Daarbij vallen alle bijzonderheden weg. Wij horen geen woord van de discipelen meer. Het enige is, dat zij Jezus zien en horen in heerlijkheid en Hij eist de wereld voor Zich op. Hij alleen staat in de schijnwerpers. Op die berg in Galiléa. De berg van 'het wijde uitzicht'. En dan toch: twijfel Ook dan nog. Stel u de discipelen voor, op die berg in Galiléa. 't Is stil, de zon overstraalt hen. En dan zien ze Jezus. Zeker, ze hadden Hem al éérder gezien na Zijn opstanding: Hij had zelfs een stukje gebakken vis gegeten! Maar nu... 't Is allemaal zo onbegrijpelijk en goddelijk, de opstanding van de Here Jezus, Zijn terugkeer uit de dood. Daarom is hun twijfel zo begrijpelijk: Zou Hij het wel wezen? 't Is te mooi om waar te zijn. . . dat nu het leven en de wereld worden vernieuwd en de toekomst open ligt naar God toe.

Beleven we het niet vaak anders? Ondanks Jezus' opstanding en Pasen? Dan tasten we in de mist. We proberen Jezus te pakken, vast te houden — maar Jezus is weg. Je bent ziek, ernstig misschien. De spanningen in je werk groeien je boven het hoofd. Of 't ligt in je gezin, je huwelijk, niet goed. Of je vereenzaamt. Je ziet het niet meer en ligt uren wakker. De ramen van je leven zitten potdicht. Je toekomst lijkt aan alle kanten geblokkeerd. Waar is nou die nieuwe wereld en is de Here Jezus er ook voor mij? Dan is het verassende dat we dan lezen: „En Jezus trad naderbij." Hij komt dichter bij ze staan. Dichter bij Zijn discipelen, waaronder er zijn die in hun twijfel afstand bewaren, Jezus overbrugt die afstand, komt in hun kring. Hij slingert hun geen verwijten naar het hoofd: „Hoe is het in vredesnaam mogelijk, dat jullie nu nog niet geloven!" Hij doorbreekt hun twijfel — én die van ons. Hij doet de toekomst open, haalt het gordijn weg, als Hij tegen Zijn leerlingen zegt dat de wereldgeschiedenis niet afhangt van mensen (ook ons kleine mensenleven niet), maar dat de Vader alles in handen heeft gelegd van Hem, aan Wiens opstanding en verhoging alles dienstbaar wordt gemaakt en op Wiens overwinning alles uitloopt. En onderweg naar die overwinning houdt Hij ons vast (vs. 18, 20). De profeet Jesaja mag van Hem doorgeven, dat Hij het ge­knakte riet niet zal verbreken en de kwijnende vlaspit niet zal uitdoven. Hij buigt Zich barmhartig over ons broze bestaan en als het ons aan geloof ontbreekt (terwijl we toch de Here Jezus liefhebben!), wakkert Hij het weer aan.

Jezus kwam dichterbij. Hij hóórt bij Zijn discipelen en zij bij Hem. Er liggen er geknield aan zijn voeten. Anderen aarzelen: 't is allemaal zo vreemd. . . wat is er nou veranderd en is Hij het wel? Mag ik zeggen, dat méé door die aanbidding de twijfe­laars meegenomen zijn: óók op hun knieën zijn gevallen? Dat de ene discipel de andere tot steun is geweest in z'n relatie tot Jezus, zoals wij dat vandaag óók mogen zijn ten opzichte van elkaar? „Wordt één die zwak is moede, een sterker grijp' zijn hand." Jezus overbrugt de afstand nog steeds. Dat doet Hij zo vaak wij vanuit de open Bijbel aan het Avondmaal? Dan komt Hij in brood en wijn naar ons toe en wordt Hij dóór het gebruik van die tekenen één met ons. 't Is allemaal heel simpel, maar wat gaat er een bemoediging van uit: „Zie, Ik ben met u al de dagen — tot aan de voleinding der wereld" (vs. 20). Jezus is dicht bij ons gekomen, heel direct in ons leven, toen wij het stempel van de Doop ontvingen. Als christen mag je het elke dag weer van God verwach­ten. Die in Christus heel dicht bij ons gekomen is. God Die ons troost. Die onze twijfel en ons verlangen stilt. Ons bij de hand grijpt. „Kleingelovige, waarom ben je gaan twijfelen," zegt Jezus tegen Petrus, als Hij hem uit de golven omhoog­trekt. De discipel lette meer op de storm dan op Jezus — en toen zonk hij (Matth. 14 : 30, 31).

Mag ik eindigen met een gedicht van Klaas van Elsacker?

„Als het waar is dat er een hemel is als het waar is dat God God is als het waar is dat God goed is als het waar is dat Jezus gestorven is als het waar is dat Hij opgestaan is als het waar is dat dat voor zondaren is als het waar is dat Hij voor mij bidt als het waar is dat ik dat geloven mag als dat waar is waarom aarzel ik nog?"

Hans Lowijs.

Dagelijks Woord

  • dinsdag 16 juli 2019 - Romeinen 14:12-13
    Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen, maar neem u voor, uw broeder en zuster geen aanstoot te geven en hen niet te ergeren. -- Romeinen 14:12-13