blue-flower headerblauw1 maple raindrops walden-pond windows

In een ver land waren is een keer een paar reizigers onderweg. Bij een boerderij, waar ook een kleine jongen woonde, hielden ze een rust pauze. Omdat ze nog al erge dorst hadden vroegen ze aan de jongen: "Mogen wij uit die put, uit die bron wat water scheppen?" "Maar natuurlijk",zei de jongen, "natuurlijk mogen jullie dat." Toen de reizigers genoeg water geschept hadden bleven ze rond die put staan met elkaar en keken daarin. Dat maakte die jongen van de boerderij heel nieuwsgierig. Want hij dacht; 'wat doen die lui daar toch, wat kijken ze toch daarin die bron?' En hij vroeg: "Wat zien jullie daar beneden?" De reizigers antwoordde: "Weet jij dan niet wie daar op de bodem van de put woont?" "Nee?", zei de jongen. "Nee, wie dan?" De reizigers zeiden: "God die woont daar beneden." De jongen zei: "Til mij dan eens even op zodat ik ook eens kan kijken waar God woont." De reizigers tilden hem op en de jongen keek in het water van de put. Hij zag zijn eigen gezicht weerspiegelen op het oppervlak van het water. "Tja, maar dat ben ik zelf", riep hij. "Dat is God niet, dat ben ik." De reizigers antwoordde: "Nu weet jij waar God woont. God woont in jou! Als je een gelovige bent, gelooft in de Here Jezus dan mag je weten dat God in jou woont." En zo is God eigenlijk op twee plaatsen tegelijk. God woont in de hemel en door Zijn geest woont Hij dus ook op de aarde. In jou, in Zijn kinderen. Dus waar woont God op aarde? In de televisie? In de koelkast? Nee, Hij woont in jou. In de Bijbel staat: "Weet je niet dat Gods Geest in je woont?" Niet in de televisie, en ook niet in de koelkast. Nee, God woont in jou. En als je nu de volgende keer, bij gebrek aan bronnen in Nederland, nog eens in de spiegel kijkt dan weet je: He, daar woont God!

Dagelijks Woord