blue-flower headerblauw1 maple raindrops walden-pond windows

Wat doe jij als het buiten koud wordt? Dan trek je warme kleren aan, een dikke pull-over, een mantel en een sjaal. Maar wat doen de bomen als het koud wordt? Zij doen het precies andersom. Zij trekken hun kleren uit: ze laten hun bladeren vallen. Op één boom na... Er is een boom, een soort van bomen, dat blijft altijd groen en behoudt zijn bladeren het hele jaar. Misschien heb je je wel eens afgevraagd hoe dat komt. Wel, er is een Russische legende die vertelt hoe dat zo gekomen is.

Toen de Here Jezus in Bethlehem geboren werd beval Koning Herodes zijn soldaten alle kleine jongetjes in Bethlehem en omgeving om te brengen. Gelukkig konden zij Jezus niet doden want een engel had de ouders van de Here Jezus gezegd dat ze naar Egypte moesten vluchten. Toen koning Herodes dat hoorde beval hij zijn soldaten: 'Vervolg hen en breng die baby om'. Jozef en Maria haasten zich om aan Herodes te ontkomen. Op een zeker ogenblik kwamen ze langs een klein stukje bos. In dat stukje bos daar stond ook zo'n altijd-groene-boom. In die tijd noemde men die bomen nog niet zo. Want net als alle andere bomen verloor ook deze boom in de herfst zijn bladeren en werd in de winter helemaal kaal. En de takken hingen ook niet naar beneden zoals dat tegenwoordig is maar ze wezen allemaal naar boven. Toen Maria en Jozef bij dat kleine stukje bos waren aangekomen gebeurde er iets wat heel zeldzaam is. Die ene boom begon tot hen te spreken.

Hij zei: 'Daar achter jullie, ver achter jullie, zie ik soldaten van koning Herodes; ze komen er aan. Snel, verberg je onder mijn takken.' Vlug renden Maria en Jozef met hun baby naar de boom en toen ze bij hem kwamen liet hij zijn takken naar beneden hangen en bedekte ze. Toen de soldaten van koning Herodes bij de boom kwamen reden ze er zomaar voorbij, want ze konden Maria, Jozef en het kindje niet zien omdat ze helemaal bedekt werden door zijn takken. Toen de soldaten voorbij waren en uit het zicht begon God tot die boom te spreken en Hij zei: 'Jij hebt je het lot van Jezus aan getrokken en daarom zal ik er voor zorgen dat jou bladeren als beloning het hele jaar door groen zullen zijn. Jij zult altijd groen zijn.

En zo komt dat.

Pastor Hans Lowijs

Dagelijks Woord

  • vrijdag 13 december 2019 - 1 Tessalonicenzen 4:13-14
    Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. -- 1 Tessalonicenzen 4:13-14