blue-flower headerblauw1 maple raindrops walden-pond windows

Thuiskomend die avond heb ik het direct uit het aanrechtkastje gehaald, en het eens grondig bestudeerd. Ja, het stond er toch echt : 'Twee in Eén'. Het is alweer een paar jaar geleden dat ik ze ontmoette op de catechese, gewone lieve (maar soms ondeugende) kinderen van zo' n 12 - 14 jaar. Soms heb je er een zwaar hoofd in, en denk je, hoe kom ik het catechisatie uur door. Maar toch ook kom je vaak gezegend thuis. Net als die ene avond! We spraken over het naar de kerk gaan, en hoe ze als jongeren dat beleefden. Het enthousiasme om naar de kerk te gaan was (zoals zo vaak op deze leeftijd) niet erg groot. 'Niks aan. We begrijpen het vaak niet. Het is zo saai. Het duurt zo lang. Zolang stil zitten. Geloven kan toch ook wel zonder kerk? Ik word steeds afgeleid. Ik kan mijn gedachten er niet bijhouden'. och komen dat we onze gedachten niet zolang bij de preek kunnen houden?' probeerde ik voorzichtig. Nu daarover was een eensluidende mening: 'Dat doet de duivel'. 'De duivel?' vroeg ik. 'Ja, de duivel die probeert je aandacht van de preek af te houden'. Even was het stil.

Al blij met een dader ging ik verder ; 'Hoe doet hij dat dan?' 'Ja, hoe gaat dat?' Totdat één van de jongeren heel beslist ook hier een antwoord op wist. 'Nou, ik denk dat het net als werkt als bij wasverzachter'. 'Wasverzachter … …… Hoe bedoel je dat?' was mijn reactie. 'Nou, heel eenvoudig je ziet het niet zitten maar toch zit het bij de waspoeder in'. Ja, zo moet het zijn knikten de andere jongeren instemmend! :Je ziet het niet, maar toch zit het er in. Deze woorden zetten mij aan het denken. Hadden ze eigenlijk niet gelijk? Is het eigenlijk niet zo ; 'Twee in Eén'? Toen ik dit alles later eens op mij liet inwerken werd het voor mij zelf een hele les. Want zo realiseerde ik mij, zo moet Paulus dat toch ook bedoeld hebben toen hij zei ; 'Als ik het goede wil doen is mij het kwade nabij' (Romeinen 7 : 19). 'Twee in Eén!' Paulus heeft ontdekt in zijn leven dat de mens door twee krachten wordt beheerst. En die twee krachten werken tegelijk in die ene mens. Altijd weer liggen wij met onszelf overhoop. 'Het goede dat ik wil doen, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil doen, dat doe ik juist'. En dat onze kleren in de was moeten zo weten we, komt alleen omdat God Adam en Eva na de zondeval kleren aantrok.

De kleding, die de mensen kregen van God, is door de zonde besmeurd en is vuil. Onuitwisbaar zijn vaak de vlekken. Soms is het er niet uit te krijgen en vaak voelt het stijf en stug aan. En hoe wordt dat ooit weer zacht? Maar lezen we dan niet in het laatste Bijbelboek dat wij met onze vuile kleding mogen komen tot het bloed van het lam, dat ons wast en ons reinigt van alle zonden? Of zoals Jesaja het in zijn tijd al zei : 'Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen zacht worden als witte wol….'(Jes.1 : 18) Zo af en toe moet ik thuis de wasmachine aanzetten. 'Vergeet er geen zeep bij te doen' wordt dan mij gezegd! Nee, dat vergeet ik niet, vooral niet als het bonte was is, want dat is : 'Twee in Eén'

Hans Lowijs (pastor)

Dagelijks Woord

  • vrijdag 13 december 2019 - 1 Tessalonicenzen 4:13-14
    Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. -- 1 Tessalonicenzen 4:13-14