headerblauw1

Welkom op mijn site.
Ik wil me graag even voorstellen;

              

Mijn naam is Hans Lowijs en ben Voorganger / (Interim) Pastor / Geestelijk Verzorger.
Ben geboren en opgegroeid in Hoogeveen (Dr.).
Na een periode van 20 jaar in het bedrijfsleven te hebben rondgelopen, nam de vraag naar de zin van het leven een steeds grotere plek in.
Om mij hier meer in te verdiepen ging ik theologie studeren aan de Reformatorische Hogeschool en Windesheim te Zwolle.
Vervolgens ben ik aan het werk gegaan als Voorganger/ Interim pastor in enkele Protestants Christelijke kerken.
Ik ben geregisteerd kerkelijk werker in de PKN.
Door mijn opleiding in het kader van het postacademisch onderwijs aan het Semenarium van PThU in staat om gemeenten te begeleiden in o.a. opbouw en veranderingsprocessen, onverwerkt verleden, identiteitsproblemen …  
Daarnaast heb ik via diverse studies mij verder verdiept in de vraag naar de zin van het leven, waarna ik ook als geestelijk verzorger ben gaan werken in de ouderenzorg.
Heb inmiddels veel ervaring op kunnen doen in het omgaan met levens- en zingevingsvragen, zowel in de Protestantse kerk, in de gezondheidszorg maar ook via persoonlijke begeleiding.
Daarnaast veel ervaring opgedaan in het voorgaan in afscheidsceremonies en het begeleiden van nabestaanden.
Met regelmaat ga ik voor in kerk, jeugd, zang en opwekkingsdiensten in kerken van diverse ‘pluimages’. Kijk dan ook graag over kerkmuren heen.

'Een belangrijke reden voor mijn werk is mijn overtuiging dat geestelijke zorg ieder mens aangaat, ongeacht geloofsovertuiging. Ruimte bieden aan levens- en/of zingevingsvragen en daarover in gesprek gaan is voor ieder mens heilzaam. Proberen naast iemand te komen. Ik heb daarbij het ’meewandelen’ met mensen voor ogen, zoals Jezus in het verhaal van de Emmaüsgangers mee opwandelde. In het pastorale gesprek mag er zelfs de ervaring zijn dat ik als pastor door Jezus gebruikt wordt om met een ander mee te lopen op de weg’.

Ik hoop u via deze website een klein kijkje in de keuken te hebben geven van wie ik ben, wat ik doe en wat ik denk.
Onder de ‘knoppen’ staan verschillende artikelen of andere bijdragen en ook de mogelijkheden om (vrijblijvend) contact op te nemen.

Groet en zegen,
Hans Lowijs

Dagelijks Woord

  • woensdag 19 december 2018 - Jakobus 5:16-18
    Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Elia was een mens als wij, en nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er drie-en-een-half jaar lang geen regen gevallen op het land. Toen bad hij opnieuw, en de hemel gaf regen, en het land bracht zijn vrucht weer voort. -- Jakobus 5:16-18